คำชี้แจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดช่องทางการติดต่อให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

+ Q&A (ถาม-ตอบ)


ลำดับ
หัวข้อ
ชื่อ
วันที่
View
Reply
00030
ระยะเวลาในการรับสมัคร ภคิน
2021-04-13 14:29:40
40 2
00013
กศ.บป อำนาจ
2020-06-22 10:48:52
181 20
00012
ค่าธรรมเนียมสมัครรับตรง(เพิ่มเติม) นภัสวัฒน์ นวลละออ
2020-06-22 07:32:01
120 12
00011
ค่าธรรมเนียมสมัครรับตรง(เพิ่มเติม) นภัสวัฒน์ นวลละออ
2020-06-21 20:58:05
108 16
00010
เทียบโอเข้า ป.ตรี โดยใช้วุฒิปวส. เกรียงไกร
2020-06-18 11:03:08
238 21
00009
ขอใบรับรองคุณวุฒิ นายพุฒิพงศ์ พันธ์รัตนานนท์
2020-06-02 18:57:36
241 11
00005
นักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ทองสุข สุขเกษม
2020-05-09 12:09:22
131 22
00004
นักศึกษากศน.สามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ได้รึป่าวคับ ดนุพล
2020-05-04 21:28:54
188 29
00001
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิษฐา
2020-04-08 11:17:43
205 18

กระทู้ทั้งหมด 9 Record : 1 Page : 1