คำชี้แจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดช่องทางการติดต่อให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

+ Q&A (ถาม-ตอบ)


ลำดับ
หัวข้อ
ชื่อ
วันที่
View
Reply
00060
คัมแบคนี้ต้องปังนะ อาราบิก้า
2023-07-11 18:53:14
18 0
00059
i am good ฮาร์โมนี่
2023-07-11 18:50:48
15 0
00058
hdp3n golden goose
2023-06-23 01:16:18
18 0
00057
8jt5m golden goose outlet
2023-06-17 12:25:29
15 0
00051
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นิษฐา ไตรเดชา
2023-03-25 12:12:59
41 0
00045
เรียนต่อปริญญาตรี รัญชิดา อาลัยสุข
2022-01-20 22:09:58
1403 2
00044
ฟร์อมหนังสือรับรองความประพฤติ วชิราภรณ์
2021-10-24 22:12:19
1871 1
00042
ขอรับใบจบการศึกษา Jee
2021-09-03 02:15:03
2009 2
00041
ใบรับรองคุณวุฒิจบการศึกษา Jee
2021-09-03 02:13:00
1553 2
00040
นักศึกษา Mai
2021-08-02 04:51:26
3003 1
00037
สถานะอนุมัติจบการศึกษา นางสาวชนาภา ปลาทอง
2021-07-04 08:58:07
453 1
00036
การขอใบรับรองการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา นาตยา แสงแพร
2021-06-26 11:32:26
11315 3
00035
สอบถามข้อมูล ศรชัย
2021-06-26 09:45:57
906 1
00034
เนื่องจากสถานการณ์Covid อิมรอน หะระตี
2021-06-14 02:02:23
1835 1
00033
การอบรมการพูดของนักศึกษา -
2021-06-12 14:43:33
2509 2

กระทู้ทั้งหมด 26 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>