กำหนดการรับสมัครงาน / กำหนดการสอบสัมภาษณ์
แบบสรุปผลการสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
Download


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการ U2T รอบที่ 2
Download


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการ U2T (เพิ่มเติม)
Download


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการ U2T
Download


ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ผู้รับจ้างงาน ตำบลในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ 10 ตำบล
Download

ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ผู้รับจ้างงาน ตำบลในความรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 ตำบล
Download


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรับสมัครงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดยมีกำหนดการ ดังนี้
- รอบที่ 1 วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565
- รอบที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565
- รอบที่ 3 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565
โดยสมัครผ่านระบบส่วนกลาง ทางเว็บไซต์ https://u2tbcg.com/