คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศ

Download คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ออนไลน์

ตอนที่ 1 VDO แสดงขั้นตอนการจองรถยนต์

ตอนที่ 2 VDO แสดงขั้นตอนการติดตามสถานะการจองรถยนต์

ตอนที่ 3 VDO แสดงขั้นตอนการยกเลิกจองรถยนต์

ดำเนินการโดย
งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พัฒนาระบบโดย
นางสาวนิษฐา ไตรเดชา
ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระยะทดลองที่ 2) เริ่ม 01 ส.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
Version 02.28.09.63 สถิติการเข้าชม
วันนี้ : 14 , เมื่อวาน : 9 , เดือนนี้ : 644 , ปีนี้ : 1,714