คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศ

Download คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ออนไลน์

ตอนที่ 1 VDO แสดงขั้นตอนการจองรถยนต์

ตอนที่ 2 VDO แสดงขั้นตอนการติดตามสถานะการจองรถยนต์

ตอนที่ 3 VDO แสดงขั้นตอนการยกเลิกจองรถยนต์

ดำเนินการโดย
งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พัฒนาระบบโดย
นางสาวนิษฐา ไตรเดชา
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระยะทดลองที่ 3) เริ่ม 01 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
Version 06.16.12.63 สถิติการเข้าชม
วันนี้ : 3 , เมื่อวาน : 15 , เดือนนี้ : 430 , ปีนี้ : 782