ติดต่อเจ้าหน้าที่

นายเรวัตตะ กิจจานุลักษ์

ตำแหน่ง : นักวิจัย ระดับชำนาญการ

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อโทร : 034-534059-60 ต่อ 211 (เรย์) หรือ 034-534030

Website : rdi.kru.ac.th/th/

Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา

Line :

นางสาวนิษฐา ไตรเดชา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อโทร : 034-534059-60 ต่อ 206 (อ้อม)

Website : https://arit.kru.ac.th/th/

Facebook : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

Line :