ข้อมูลรถยนต์ :


 
  รถ : รถตู้ HYUNDAI กบ 4300
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ตู้นั่งสามตอน

 
  ขนาดความจุ    
 

7 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายสันติพงษ์ ลาภประโยชน์

   
 
  รถ : รถตู้ (1) TOYOTA นข 3676
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่งสี่ตอน

 
  ขนาดความจุ    
 

12 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล

   
 
  รถ : รถตู้ (2) TOYOTA นข 3674
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่งสี่ตอน

 
  ขนาดความจุ    
 

12 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายจักรกริช ฉิมมาลี

   
 
  รถ : รถตู้ (3) TOYOTA นข 3675
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่งสี่ตอน

 
  ขนาดความจุ    
 

12 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายสันติพงษ์ ลาภประโยชน์

   
 
  รถ : รถตู้ (4) TOYOTA นข 2975
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่งสี่ตอน

 
  ขนาดความจุ    
 

12 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายพยุงศักดิ์ เหลืองสด

   
 
  รถ : รถตู้ (5) TOYOTA นข 1648
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่งสี่ตอน

 
  ขนาดความจุ    
 

12 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล

   
 
  รถ : กระบะ TOYOTA กธ 6885
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก)

 
  ขนาดความจุ    
 

-

   
  ผู้ดูแล    
 

นายสันติพงษ์ ลาภประโยชน์

   
 
  รถ : กระบะ TOYOTA บร 4642
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก)

 
  ขนาดความจุ    
 

-

   
  ผู้ดูแล    
 

นายชนิล ไกรเทพ

   
 
  รถ : รถบัส 40-0196
 

รถโดยสารส่วนบุคคล ( โดยสารเฉพาะกิจ )

 
  ขนาดความจุ    
 

26 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายพยุงศักดิ์ เหลืองสด

   
 
  รถ : รถบัส 40-0253 (เสียค่าธรรมเนียม)
 

รถโดยสารส่วนบุคคล

 
  ขนาดความจุ    
 

-

   
  ผู้ดูแล    
 

นายสมพงษ์ เดชาฤทธิ์

   
 
  รถ : รถบัส 40-0147
 

รถโดยสารส่วนบุคคล

 
  ขนาดความจุ    
 

-

   
  ผู้ดูแล    
 

นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล

   
 
  รถ : เก๋ง TOYOTA กต 5653
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

 
  ขนาดความจุ    
 

5 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายสมพงษ์ เดชาฤทธิ์

   
 
  รถ : เก๋ง NISSAN 1กบ 4268
 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

 
  ขนาดความจุ    
 

5 คน

   
  ผู้ดูแล    
 

นายชนิล ไกรเทพ

   
 
  รถ : หกล้อ ISUZU ม 0763
 

-

 
  ขนาดความจุ    
 

-

   
  ผู้ดูแล    
 

นายชนิล ไกรเทพ

   
 
  รถ : รถมินิบัส 40-0259
 

รถโดยสารส่วนบุคคล

 
  ขนาดความจุ    
 

-

   
  ผู้ดูแล    
 

นายธาราดล ลังการ์พินธุ์

   

จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1