** กรุณาจองรถยนต์ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน กรณีขอรถฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วนให้โทรประสานโดยตรงที่ งานบริหารพัสดุ โทร 124 - 126 **


รายการการขอใช้รถยนต์ประจำวัน
ลำดับ   รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
1).
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ “เรารักษ์กาญจนบุรี”

รถยนต์

รถมินิบัส 40-0259 ( ผู้ขับ : นายธาราดล ลังการ์พินธุ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ถ้ำกระแซ, น้ำตกไทรโยคน้อย, สะพานข้ามแม่น้ำแคว

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-08-15

เวลา : 07:30 - 16:30 น.
 
ผู้จอง  

นาย นิพนธ์ คำแตง

 
2).
ชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รถยนต์

รถตู้ HYUNDAI กบ 4300 ( ผู้ขับ : นายสมพงษ์ เดชาฤทธิ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

รัฐสภา เกียกกาย (ใหม่)

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-08-15

เวลา : 06:00 - 17:00 น.
 
ผู้จอง  

นาง นารี สุขดี

 
3).
ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการทำงานในสถานประกอบการ

รถยนต์

รถบัส 40-0147 ( ผู้ขับ : นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล )

 
สถานที่ไปราชการ  

บริษัท เอสซีจี สกิล เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงเรียนทักษะพิพัฒน์) จังหวัดสระบุรี

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-08-15

เวลา : 05:30 - 19:30 น.
 
ผู้จอง  

นาย ปัณณวุฒิ ปิ่นสวาสดิ์

 

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1