** กรุณาจองรถยนต์ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน กรณีขอรถฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วนให้โทรประสานโดยตรงที่ งานบริหารพัสดุ โทร 124 - 126 **รายการการขอใช้รถยนต์ประจำวัน
ลำดับ   รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
1).
ประชุมปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนงานวิจัย เพื่อขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

รถยนต์

รถตู้ (1) TOYOTA นข 3676 ( ผู้ขับ : นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล )

 
สถานที่ไปราชการ  

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2022-08-13

เวลา : 06:00 - 17:00 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว ปทิตตา บุญอินทร์

 
2).
ประชุมปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนงานวิจัย เพื่อขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

รถยนต์

รถตู้ (3) TOYOTA นข 3675 ( ผู้ขับ : นายสมพงษ์ เดชาฤทธิ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2022-08-13

เวลา : 06:00 - 17:00 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว ปทิตตา บุญอินทร์

 
3).
จัดโครงการ “การจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร และผู้บริหาร

รถยนต์

รถตู้ (2) TOYOTA นข 3674 ( ผู้ขับ : นายพยุงศักดิ์ เหลืองสด )

 
สถานที่ไปราชการ  

The Grace Amphawa

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2022-08-13

เวลา : 05:00 - 19:00 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว พัชรา มืดอินทร์

 
4).
จัดโครงการ “การจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร และผู้บริหาร

รถยนต์

รถตู้ (4) TOYOTA นข 2975 ( ผู้ขับ : นายธาราดล ลังการ์พินธุ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

The Grace Amphawa

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2022-08-13

เวลา : 05:00 - 19:00 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว พัชรา มืดอินทร์

 

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 4 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1