สถิติ : สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์

สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ สถิติการขับรถแยกตามพนักงานขับรถยนต์


ค้นหาข้อมูล :
       
ตารางแสดงสรุปจำนวนการใช้รถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ ทั้งหมด ประจำปี 2021

ประเภทรถยนต์ จำนวนการใช้รถยนต์ (คัน) เปอร์เซน %
1. รถตู้ 79 29.81 %
2. รถมินิบัส 18 6.79 %
3. รถบัสธรรมดา 0 0.00 %
4. รถบัสแอร์ 3 1.13 %
5. รถบัส ITC 0 0.00 %
6. รถหกล้อ 0 0.00 %
7. รถเก๋ง 133 50.19 %
8. รถกระบะ 21 7.92 %
9. รถบัสใหม่ 11 4.15 %
จำนวนการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 265 ครั้ง