สถิติ : สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์

สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ สถิติการขับรถแยกตามพนักงานขับรถยนต์


ค้นหาข้อมูล :
       
ตารางแสดงสรุปจำนวนการใช้รถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ ทั้งหมด ประจำปี 2021

ประเภทรถยนต์ จำนวนการใช้รถยนต์ (คัน) เปอร์เซน %
1. รถตู้ 122 28.31 %
2. รถมินิบัส 18 4.18 %
3. รถบัสธรรมดา 0 0.00 %
4. รถบัสแอร์ 3 0.70 %
5. รถบัส ITC 0 0.00 %
6. รถหกล้อ 0 0.00 %
7. รถเก๋ง 242 56.15 %
8. รถกระบะ 35 8.12 %
9. รถบัสใหม่ 11 2.55 %
จำนวนการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 431 ครั้ง