สถิติ : สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์

สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ สถิติการขับรถแยกตามพนักงานขับรถยนต์


ค้นหาข้อมูล :
       
ตารางแสดงสรุปจำนวนการใช้รถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ ทั้งหมด ประจำปี 2021

ประเภทรถยนต์ จำนวนการใช้รถยนต์ (คัน) เปอร์เซน %
1. รถตู้ 42 35.00 %
2. รถมินิบัส 13 10.83 %
3. รถบัสธรรมดา 0 0.00 %
4. รถบัสแอร์ 1 0.83 %
5. รถบัส ITC 0 0.00 %
6. รถหกล้อ 0 0.00 %
7. รถเก๋ง 53 44.17 %
8. รถกระบะ 8 6.67 %
9. รถบัสใหม่ 3 2.50 %
จำนวนการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 120 ครั้ง