สถิติ : สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์

สถิติการใช้งานรถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ สถิติการขับรถแยกตามพนักงานขับรถยนต์


ค้นหาข้อมูล :
       
ตารางแสดงสรุปจำนวนการใช้รถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ ทั้งหมด ประจำปี 2020

ประเภทรถยนต์ จำนวนการใช้รถยนต์ (คัน) เปอร์เซน %
1. รถตู้ 111 41.11 %
2. รถมินิบัส 21 7.78 %
3. รถบัสธรรมดา 0 0.00 %
4. รถบัสแอร์ 18 6.67 %
5. รถบัส ITC 0 0.00 %
6. รถหกล้อ 0 0.00 %
7. รถเก๋ง 93 34.44 %
8. รถกระบะ 14 5.19 %
9. รถบัสใหม่ 12 4.44 %
จำนวนการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 270 ครั้ง